Спойка вълна и Селективна спойка вълна

ERSA N-Wave 330

 • Флюсиране – 15 стъпки, 1,8 м/мин, 100 мм
 • Подгряване – 4 зони – 3xсредновълнови, 1x късовълнови, 0-600 градуса по Целзий, 5 минути, 390×280 мм
 • Модул за спояване – 2,5 часа, 390 кг, 330 мм, 6-8 мм височина на вълната, 230-300 градуса по Целзий, +-1% точност
 • Конвейер -330 мм, 7 градуса, 0,5-2,5 м скорост
 • Азот – 1 ррm кислород


ERSA VERSAFLOW 3/45


 • Селективна запояваща машина за работа в линия
 • Пецизен пръскащ флюксатор на базата на CNC, стоманена пръскаща глава 130 микрона
 • Инфрачервено подгряване
 • Верижен конвейер с пинове 406 мм
 • Запояваща вана с електромагнитна помпа, Ролков конвейер в запояващия модул
 • CNC позиционираща система със серво управление
 • Подгряване на азота
 • Селективни нозели 2.5-14 мм
 • Камера с висока резолюция на спояващия модул

ERSA N-Wave 330