Тест – Параметричен и функционален тест

  • Параметричен тестер с набождане – REINHARDT ATS-SMFT 680
  • Функционален тестер – TEST-OK Type 4000 BPL-UE